Thông tin về diễn đàn
Thông Tin diễn đàn
Tên diễn đàn : C12pzO.fOrumOtiOn.neT
Tên viết tắt : C12pzO.tK
Thư điện tử : C12pzO@zinG.vN
Ngày thành lập : 24/10/2009
Tổ chức thành lập : C12pzO class
Mục đích tạo forum : Học tập - Giao lưu
Đối tượng phục vụ : Học sinh - Toàn thể bạn 4 phương
Điạ chỉ : 12C12 THPT Trần Hưng Đạo
Người sáng lập : BOM
Ban điều hành : Webmaster - Smod - Mod
Liên hệ : 01676692910
Số thành viên hiện tại : Click xem !!!
Tham Gia :  Đăng Ký Thành Viên
Skinner: Y!M painmylove_2008- Email: zippyn@zing.vn

FM